Chính sách bảo hành các sản phẩm, công trình của Việt Hưng

Thời gian bảo hành cho các sản phẩm, công trình của Việt Hưng là 12 tháng kể từ ngày bàn giao – nghiệm thu sản phẩm, công trình.

Việc bảo hành bao gồm các hoạt động: khắc phục, sửa chữa, thay thế phần sản phẩm bị hư hỏng, khiếm khuyết hoặc khi sử dụng có dấu hiệu không bình thường do lỗi của nhà sản xuất.

Chi phí bảo hành sẽ được quy định cụ thể theo từng sản phẩm, công trình – và sẽ được quyết định dựa trên các hoạt động bảo hành thực tế.