Nhà lắp ghép VH-N02

Nhà lắp ghép làm nhà ở cho công nhân thi công công trường cầu đường tại Dốc Bưởi- Đội Cấn

Sản phẩm liên quan