–  Hồ sơ năng lực công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Phát triển Việt Hưng
   –  Hướng dẫn sử dụng máy phun trộn PU
    –  Thông số kỹ thuật máy CNC model S
   –  Thông số kỹ thuật máy CNC model SD
  – Catalog các mẫu cửa thép chống cháy tại Việt Hưng