Vách ngăn nhà xưởng

Vách ngăn nhà xưởng bẳng tấm Panel EPS

Tấm Panel EPS có gân tăng cứng
Quy cách tấm rộng 1190mm, hiệu dụng 1170 mm, chiều...
Tấm Panel EPS phẳng
Quy cách tấm rộng 1190mm, hiệu dụng 1170 mm, chiều...