Thi công vách ngăn xưởng nhựa

Việt Hưng cung tấm vật liệu và thi công vách ngăn cho xưởng nấu nhựa Thái Nguyên- Công ty Cổ phần Aviaa.

Việt Hưng cung tấm vật liệu và thi công vách ngăn nhà xưởng cho xưởng nấu nhựa Thái Nguyên- Công ty cổ phần Aviaa. Xưởng nấu nhựa yêu cầu chịu nhiệt và ồn.

Một số hình ảnh Việt Hưng thi công: 

 

Vách ngăn xưởng panel

 

 

 

Tin tức khác