Thi công vách ngăn nhà xưởng Tầng 2 CTy Bao Bì Trung Kiên

Thi công vách ngăn nhà xưởng tầng 2 công ty Bao bì Trung Kiên- Hải Dương. Sau khi hoàn thành phần vách ngăn tầng 1.

Thi công vách ngăn nhà xưởng tầng 2 công ty Bao bì Trung Kiên- Hải Dương. Sau khi hoàn thành phần vách ngăn tầng 1.

Việt Hưng thi công vách ngăn xưởng bao bì Trung Kiên

Việt Hưng thi công vách ngăn xưởng tầng 2 bao bì Trung Kiên

Tin tức khác