Thi công vách ngăn nhà xưởng CTy Bao Bì Trung Kiên

Thi công vách ngăn nhà xưởng tầng 1 cho CTy Bao Bì Trung Kiên - Hải Dương

Việt Hưng thi công vách ngăn nhà xưởng cho công ty bao bì Trung Kiên- Hải Dương. Chiều cao vách cao hơn 7m. Dự án lần 1

Dựng cột

 

Thi công : lắp ghép vách

 

 

 

Hoàn thiện vách ngăn nhà xưởng

Tin tức khác