Thi công nhà trạm BTS thu phát sóng

Thi công nhà trạm BTS thu phát sóng cho cty Quang MInh

Thi công nhà trạm BTS thu phát sóng cho cty Quang MInh tại Vũ Hữu và Ngô Gia Tự

 

Hình ảnh thi công nhà trạm Bts tại Ngô Gia Tự- Long Biên

Tin tức khác