Thi công nhà ở cán bộ Điện Biên

Nhà lắp ghép thứ 3,4 nhà ở cán bộ tại Điện Biên thi công trong tháng 11 diện tích : 8 x 33m

Nhà lắp ghép - nha lap ghep nhà ở cán bộ tại Điện Biên- Công trình tại Thủy Điện Trung Thu- Nhà lắp ghép thứ 3,4, Việt Hưng thi công trong tháng 11 diện tích : 8 x 33,5m

Hình ảnh thi công phần khung nhà thép lắp ghép

Hình ảnh: khu nhà lắp ghép làm nhà ở cán bộ đang thi công ,ngày 12/11/2014

Hình ảnh nhà khu nhà lắp ghép Việt Hưng thi công ngày 23/11/2014

Tin tức khác