Thi công nhà lắp ghép thứ 6,7,8 ở Điện Biên

Việt Hưng thi công tiếp 3 nhà lắp ghép tại thủy điện Trung Thu- ĐIện Biên và hoàn thành vào đầu tháng 02/2015. Sau đây là một số hình ảnh dãy nhà lắp ghép (8 nhà) mà Việt Hưng đã cung cấp và thi công.

Việt Hưng thi công tiếp 3 nhà lắp ghép tại thủy điện Trung Thu- ĐIện Biên và hoàn thành vào đầu tháng 02/2015. Sau đây là một số hình ảnh dãy nhà lắp ghép (8 nhà) mà Việt Hưng đã cung cấp và thi công.

Hình 1: Hoàn thành dựng khung nhà

 

Hình 2: Thi công  mái nha lap ghep

 

 

 

Hình ảnh hoàn thiện nhà lắp ghép- nha lap ghep

Tin tức khác