Thi công nhà lắp ghép thứ 5 tại Điện Biên

Việt Hưng đang dựng khung cột nhà lắp ghép thứ năm tại ĐIện Biên, diện tích nhà thứ 5 là 265m2

Việt Hưng đang dựng khung cột nhà lắp ghép- nha lap ghep thứ năm tại ĐIện Biên, diện tích nhà thứ 5 là 265m2, Một số hình ảnh thi công nha lap ghep thứ 5 vào ngày 27/11/2014:

Hình ảnh móng nhà

Hình ảnh dựng khung nha lap ghep

Hình ảnh Việt Hưng thi công hoàn thiện cả 5 nha lap ghep Điện Biên

Tin tức khác