Thi công nhà lắp ghép Sóc Sơn cho cty Phú Xuân

Việt Hưng cung cấp và thi công nhà lắp ghép Sóc Sơn cho cty Phú Xuân

Việt Hưng cung cấp và thi công nhà lắp ghép Sóc Sơn cho cty TNHH Xây Dựng và Thương MạiPhú Xuân. Việt Hưng cung cấp nhà lắp ghép 1 tầng cho cty Phú Xuân với diện tích 2 nhà:

S1= R5,78 x D7= 40,46m2

S2= R5,78 x D14= 80,92m2

Một số hình ảnh ViệtHưng thi công tại công trường: 

 

Thi công hệ khung nhà lắp ghép tại Sóc Sơn

Hoàn thành hệ khung

Thi công lắp vách và bao che nhà lắp ghép

Thi công hoàn thiện phần trong nhà lắp ghép

Thi công phần bao che

Công trình gần hoàn thiện.

Tin tức khác