Thi công nhà lắp ghép cho công nhân

Thi công nhà lắp ghép làm nhà ở cho công nhân tại Thủy điện Tà Lơi 2- Xã Trung Lèng Hồ- Bát Xát- Lào Cai- Công ty cổ phần INTRACOM trong tháng 03/2013.

Thi công nhà lắp ghép làm nhà ở cho công nhân tại Thủy điện Tà Lơi 2- Xã Trung Lèng Hồ- Bát Xát- Lào Cai- Công ty cổ phần INTRACOM trong tháng 03/2013.

Vật tư cột kèo nhà lắp ghép

 

Vật tư: Tấm vách ngăn nhà, cửa đi, tấm mái

 

Thi công xong phần khung nhà

 

 

 

 

Hoàn thiện nhà lắp ghép

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin tức khác