Thi công nhà lắp ghép Attapư Lào

Thi công nhà lắp ghép cho công trình thủy điện Xekaman1- Huyện Sanxay - Tỉnh Attapư - Nước CHDCND Lào

Thi công nha lap ghep  nhà lắp ghép cho công trình thủy điện Xekaman1- Huyện Sanxay - Tỉnh Attapư - Nước CHDCND Lào.  Gômg 3 nhà ở cho cán bộ.

Một số hình ảnh lại công trình ngyaf 17/09/2014. Cán bộ kỹ thuật cùng công nhân Việt Hưng đang thi công nhà lắp ghép thứ nhất tại Lào:

Hình ảnh: Hoàn thiện

Tin tức khác