Thi công móng nhà lắp ghép Hưng Yên

Việt Hưng nghiệm thu phần móng nhà lắp ghép do bên mua thi công, để đi vào thi công lắp ghép phần nhà lắp ghép cho công ty TNHH Xây Dựng Cầu ĐƯờng Việt Nam

Việt Hưng nghiệm thu phần móng nhà lắp ghép do bên mua thi công, để đi vào thi công lắp ghép phần nhà lắp ghép cho công ty TNHH Xây Dựng Cầu ĐƯờng Việt Nam.

Dự án này được Việt Hưng bắt đầu chuẩn bị vật tư và thi công từ đầu tháng 9. Địa điểm tại Hưng Yên. Dự án gồm 2 khu nhà lắp ghép:

- Nhà lắp ghép khu nhà văn phòng S= ( 32 x6 )m = 192 m2.

- Nhà lắp ghép khu sinh hoạt S= ( 8 x 7 )m= 56 m2.

Một số hình ảnh phần móng nhà lắp ghép tại công trường:

Hình ảnh: Thi công phần mòng nhà lắp ghép

Hình ảnh: Cán bộ 2 bên nghiệm thu phần móng nhà lắp ghép

Tin tức khác