Thang máng cáp

Thang máng cáp, thang mang cap

Giảm cấp máng cáp
Giảm cấp dùng cho việc giảm chiều rộng hoặc...
Co lên máng cáp- Co Trong
Co lên máng cáp, hay còn gọi là Co Trong. Dùng để...
Co xuống máng cáp-Co ngoài
Co xuống máng cáp, hay còn gọi là Co Ngoài. Dùng...
Tê thang cáp-Ngã ba
Ngã Ba dùng để chia hệ thống thang thành ba hướng...
Co trong- Co lên thang cáp
Co lên thang cáp, hay còn gọi là Co Trong dùng để...
Co ngoài-co xuống thang cáp
Co xuống thang cáp, hay còn gọi là Co Ngoài dùng...
Giảm cấp thang cáp
Giảm cấp dùng cho việc giảm chiều rộng hoặc...
Ngã tư thang cáp
Ngã Tư dùng để chia hệ thống thang cáp thành bốn...
Co ngang-co 90
Co 90 hay còn gọi là Co ngang dùng để chuyển...
Thang cáp điện
Thang cáp ( hay còn gọi là thang điện, thang máng...
Ngã tư máng cáp
Ngã tư máng dùng để chia hệ thống máng cáp thành...
Co ngang-co 90
Co 90 hay còn gọi là Co ngang dùng để chuyển...
Máng cáp điện
Máng cáp ( hay còn gọi là máng điện hoặc cable...
Tê máng điện-ngã ba
Máng cáp ( hay còn gọi là máng điện hoặc trunking...