Ngã tư thang cáp

Ngã Tư dùng để chia hệ thống thang cáp thành bốn hướng trên cùng một mặt phẳng.

Ngã Tư dùng để chia hệ thống thang cáp thành bốn hướng trên cùng một mặt phẳng.

Sản phẩm liên quan