Co trong- Co lên thang cáp

Co lên thang cáp, hay còn gọi là Co Trong dùng để chuyển hướng hệ thống thang cáp vuông góc với mặt phẳng ban đầu theo hướng lên trên.

Co lên thang cáp, hay còn gọi là Co Trong dùng để chuyển hướng hệ thống thang cáp vuông góc với mặt phẳng ban đầu theo hướng lên trên.

Sản phẩm liên quan