Co ngoài-co xuống thang cáp

Co xuống thang cáp, hay còn gọi là Co Ngoài dùng để chuyển hướng hệ thống thang cáp vuông góc với mặt phẳng ban đầu theo hướng xuống dưới.

Co xuống thang cáp, hay còn gọi là Co Ngoài dùng để chuyển hướng hệ thống thang cáp vuông góc với mặt phẳng ban đầu theo hướng xuống dưới.

Sản phẩm liên quan