Sản xuất và cung cấp máy phun PU cho cty Kinh Việt

Việt hưng Sản xuất và cung cấp máy phun PU cho cty Kinh Việt theo hợp đồng số 25/6/2014/HĐMB/MPU-VH- KV ký ngày 25/06/2014

Việt hưng Sản xuất và cung cấp máy phun PU cho cty Kinh Việt theo hợp đồng số 25/6/2014/HĐMB/MPU-VH- KV ký ngày 25/06/2014 dã ký giữa công ty  cổ phần Kinh Việt về việc " Chế tạo mới 100% máy chuyên dụng và chuyển giao công nghệ sản xuất 01 tổ hợp máy Model: PT- A125 MS3 dùng khuấy trộn định chuẩn Foam PU- Polyurethane"

Tin tức khác