Bộ khóa cửa Archie- Holaju

Bộ khóa cửa Archie- Holaju chuyên dụng rất phổ biến được lắp với cửa thép chống cháy, cửa chống cháy, cửa thép an toàn.

Bộ khóa cửa Archie- Holaju chuyên dụng rất phổ biến được lắp với cửa thép chống cháy, cửa chống cháy, cửa thép an toàn.

Bộ khóa bao gồm :

- Ruột khóa ( ẩn trong phần cánh cửa) là Archie S2010.

- Phần tay gạt của Holaju SS01 SS

Panel PU | nhà lắp ghép | nha lap ghep 

Sản phẩm liên quan