Phòng sạch Kho lạnh

Phòng sạch Kho lạnh

Phòng sạch dược phẩm
Phòng sạch dược phẩm bằng tấm Panel EPS do Việt...
Kho lạnh công nghiệp
- Kho lạnh công nghiệp với kích thước lớn, đảm...
Kho cấp đông -40 độ
- Kho cấp đông bảo quản thực phẩm
Kho lạnh thủy sản
Kho lạnh chứa thủy, hải sản là một dạng nhà...