Nhà lắp ghép 3 tầng

Nhà lắp ghép VH-N301
Nhà lắp ghép 3 tầng dùng hệ kết cấu thép H của...