Nhà lắp ghép VH-N08

Việt Hưng thi công nhà lắp ghép tại Cảng Nghi Sơn- Thanh Hóa, nhà lắp ghép rộng tới 215 m2 dùng làm văn phòng. 

Việt Hưng đang thi công nhà lắp ghép tại Cảng Nghi Sơn- Thanh Hóa, nhà lắp ghép rộng tới 215 m2 dùng làm văn phòng. 

Nhà lắp ghép công trường 1 tầng:Chi tiết quá trình thi công lắp dựng nhà lắp ghép:

 

 

Sản phẩm liên quan