Nhà lắp ghép VH-N06

Nhà lắp ghép 1 tầng VH- N06 là dự án Việt Hưng thi công tại thủy điện Trung Thu- Điện Biên. Diện tích Nhà ở Công nhân :( 5.4 x 26.8) x 10 phòng .WC: ( 2.5 x 3) x 10 phòng

Việt Hưng Thi công 3 nhà lắp ghép Thủy Điện Trung Thu- Điện Biên, mục đích sửa dụng là làm nhà ở, văn phòng làm việc cho cán bộ công nhân viên. Với tổng diện tích 3 nhà là  365m2:

- Nhà ở Công nhân :( 5.4 x 26.8) x 10 phòng 

- WC: ( 2.5 x 3) x 10 phòng

Dự án được đi vào lắp đặt vào ngày 06/ 10/2014. 

Nhà lắp ghép bao gồm cả nhà vệ sinh. Xem chi tiết : Thi công nhà lắp ghép thủy điện Trung Thu - Điện Biên

Sản phẩm liên quan