Nhà lắp ghép N08

Nhà lắp ghép- Nhà ở cán bộ- Thủy Điện Trung Thu- Điện Biên do Việt Hưng cung cấp và thi công

Nhà lắp ghép VH-N08- Nhà ở cán bộ- Thủy Điện Trung Thu- Điện Biên diện tích 264m2.

Nhà lắp ghép làm nhà ở cán bộ, cùng trong khu nhà : 3 nhà lắp ghép cho nhà ở công nhân 

Sản phẩm liên quan