Nhà lắp ghép Bắc Ninh

Việt Hưng cung cấp vật tư và thi công nhà lắp ghép 1 tầng tại Bắc Ninh- Công ty Cổ phần Nhân Bình. Nhà lắp ghép làm nhà công trường, gồm 2 gian: 

Việt Hưng cung cấp vật tư và thi công nhà lắp ghép 1 tầng tại Bắc Ninh- Công ty Cổ phần Nhân Bình. Nhà lắp ghép làm nhà công trường, gồm 2 gian: 

 

 

Sản phẩm liên quan