Nhà lắp ghép 1 tầng VH-N04

Việt Hưng thi công nhà lắp ghép 1 tầng tại Thanh Hóa, dự án 2 nhà lắp ghép làm văn phòng làm việc cho công ty TNHH Chosuk. Sau khi đã hoàn thành dự án 1: Thi công nhà lắp ghép Thanh Hóa làm nhà ở công nhân. 

Dự án 2 có quy mô lớn hơn, yêu cầu kỹ thuật cao hơn dự án 1. Nhà lắp ghép làm khu làm việc- văn phòng đạt độ thẩm mỹ cao hơn , đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Sản phẩm liên quan