Máy CNC model SD 1325S

Máy CNC Model SD 1325S sản phẩm được nâng cấp dựa trên nền tảng mẫu máy 1325, được quan tâm trong các ngành công nghiệp gỗ, nội thất và quảng cáo

Thông số kỹ thuật máy CNC model SD 1325S

Phụ kiện đi kèm

Sản phẩm liên quan