Súng phun PU

Súng phun PU do Việt Hưng sản xuất. Chi tiết liên hệ Mr Dũng:090424 6222

Súng phun PU dạng phun luồng( Bọt PU phun ra theo luồng)do Việt Hưng sản xuất.Chi tiết liên hệ Mr Dũng:090424 6222

Sản phẩm liên quan