Súng phun PU VH-S02

Súng phun bọt Polyurethane Việt Hưng chế tạo và sản xuất dưới dạng phun sương.

Súng phun bọt Polyurethane Việt Hưng chế tạo và sản xuất có ưu điểm là phun được vào những khe hở nhỏ nhất, tốc độ phun mạnh.dưới dạng phun sương.

Sản phẩm liên quan