Mẫu máy Phun PU

Mẫu máy Phun PU của Việt Hưng, máy phun trộn Polyurethane

Súng phun PU VH-S02
Súng phun bọt Polyurethane Việt Hưng chế tạo và...
Súng phun PU
Súng phun PU dạng phun luồng( Bọt PU phun ra theo...
Máy phun trộn PU VH- A2014
Máy phun trộn PU VH- A2014 là kiểu loại máy chuyên...
Máy phun trộn PU VH- A2013
- Phần khung thân máy, bơm nguyên liệu, bơm tẩy...