Ngã tư máng cáp

Ngã tư máng dùng để chia hệ thống máng cáp thành bốn hướng trên cùng một mặt phẳng.

Ngã tư máng dùng để chia hệ thống máng cáp thành bốn hướng trên cùng một mặt phẳng.

Sản phẩm liên quan