Co xuống máng cáp-Co ngoài

Co xuống máng cáp, hay còn gọi là Co Ngoài. Dùng để chuyển hướng hệ thống máng cáp vuông góc với mặt phẳng ban đầu theo hướng xuống dưới.

Co xuống máng cáp, hay còn gọi là Co Ngoài. Dùng để chuyển hướng hệ thống máng cáp vuông góc với mặt phẳng ban đầu theo hướng xuống dưới.

Sản phẩm liên quan