Co ngang-co 90

Co 90 hay còn gọi là Co ngang dùng để chuyển hướng hệ thống máng theo hướng vuông góc trên cùng một mặt phẳng

Co 90 hay còn gọi là Co ngang dùng để chuyển hướng hệ thống máng theo hướng vuông góc trên cùng một mặt phẳng

Sản phẩm liên quan