Co lên máng cáp- Co Trong

Co lên máng cáp, hay còn gọi là Co Trong. Dùng để chuyển hướng hệ thống máng cáp vuông góc với mặt phẳng ban đầu theo hướng lên trên.

Co lên máng cáp, hay còn gọi là Co Trong. Dùng để chuyển hướng hệ thống máng cáp vuông góc với mặt phẳng ban đầu theo hướng lên trên.

Sản phẩm liên quan