Máng cáp

Máng cáp, mang cap 

Giảm cấp máng cáp
Giảm cấp dùng cho việc giảm chiều rộng hoặc...
Co lên máng cáp- Co Trong
Co lên máng cáp, hay còn gọi là Co Trong. Dùng để...
Co xuống máng cáp-Co ngoài
Co xuống máng cáp, hay còn gọi là Co Ngoài. Dùng...
Ngã tư máng cáp
Ngã tư máng dùng để chia hệ thống máng cáp thành...
Co ngang-co 90
Co 90 hay còn gọi là Co ngang dùng để chuyển...
Máng cáp điện
Máng cáp ( hay còn gọi là máng điện hoặc cable...
Tê máng điện-ngã ba
Máng cáp ( hay còn gọi là máng điện hoặc trunking...