Kho cấp đông -40 độ

Việt Hưng chuyên cung cấp và thi công kho cấp đông nhiệt độ từ -18 đến -40 độ C.

Việt Hưng chuyên cung cấp Kho Bảo Quản và thi công kho cấp đông nhiệt độ từ -18 đến -40 độ C.Các loại kho cấp đông thường được sử dụng:

Kho cấp đông bảo quản thực phẩm tươi sống, nhiệt độ sử dụng là -18 đến -22 độ C.

- Kho cấp đông bảo quản thực phẩm lạnh cho siêu thị, nhiệt độ sử dụng là -18 đến -22 độ C.

- Kho cấp đông gió nhiệt độ sử dụng là -30 tới -40 độ C.

- Kho lạnh bảo quản rau củ,kho bảo quản kho lạnh bảo quản đá viênkho lạnh bảo quản thủy sản

Sản phẩm liên quan