Gia công khung nhà lắp ghép cho công trình thủy điện Xekaman1

Gia công khung nhà lắp ghép cho công trình thủy điện Xekaman1- Huyện Sanxay - Tỉnh Attapư - Nước CHDCND Lào

Việt Hưng Gia công khung nhà lắp ghép cho công trình thủy điện Xekaman1- Xekaman1 - Huyện Sanxay - Tỉnh Attapư - Nước CHDCND Lào . Để chuẩn bị thi công nhà lắp ghép tại đây, với kết cấu nhà lắp ghép theo bản vẽ  thiết kế hạng mục công trình Nhà lắp ghépđã được bên A phê duyệt, cụ thể như sau:

Nhà ở công nhân kích thước: Diện tích nhà: 5mx30mx3 nhà; Diện tích nhà vệ sinh: 2,5mx3,08mx15 phòng, kết cấu vật liệu cụ thể như sau:

 - Khung: Cột C80x80x1,8 mạ kẽm; Kèo: 30x60x1,4 mạ kẽm; Đòn tay 30x60x1,4 mạ kẽm: U ghép vách trên dưới dầy 0,6 mạ kẽm; Liên kết bu lông và các phụ kiện kèm theo.

  - Mái, vách bao che ngoài và trong: Tôn lợp mái dày 0.4mm (Tôn+PU+PVC) mầu xanh dương; Vách ngăn và vách bao che xung quanh Sandwich Panel EPS (Tôn+xốp+tôn) chiều dày 50mm mầu vàng ngà hoặc mầu trắng; 

  - Cửa đi bằng tấm Panel EPS hệ khung bao cửa bằng thép định hình dầy 1,0 sơn tĩnh điện .

 - Cửa sổ bằng nhôm kính đông á (Khung đố 25x50 sơn tĩnh điện mầu trắng kính dầy 5mm).

 - Phần mái đua ra (KT: 0,8mx30m x 3 nhà).

Hình 1

Hình 2: Công nhân Việt Hưng đang gia công vì kèo nhà lắp ghép

Tin tức khác