VH thi công nhà lắp ghép 1 tầng tại Thanh Hóa, dự án 2 nhà lắp ghép làm văn phòng làm việc.
Việt Hưng cung cấp hơn 30 bộ cửa cho cty TNHH công trình Thuận Thông tại Thủy Nguyên, Hải Phòng.
 1  2  3  4