Nhà lắp ghép dự án cầu vượt biển lớn nhất Đông Nam Á - Tân Vũ- Lạch - Huyện Cát Hải
Việt Hưng cung cấp 50 bộ cửa thép chống cháy gồm cả cánh đơn và đôi cho công ty cổ phần xây lắp Hải Long.
VH thi công nhà lắp ghép 1 tầng tại Thanh Hóa, dự án 2 nhà lắp ghép làm văn phòng làm việc.
Việt Hưng cung cấp hơn 30 bộ cửa cho công ty TNHH công trình Thuận Thông tại Thủy Nguyên, Hải Phòng.
 1  2  3  4