Cung cấp và thi công cửa cho tòa nhà Tây Hà

Cung cấp và thi công cửa (Cửa chống cháy, cửa thông phòng, cửa thoát hiểm) cho tòa nhà Tây Hà Tower- Tố Hữu( Lê văn Lương kéo dài)

Cung cấp và thi công cửa (Cửa chống cháy, cửa thông phòng, cửa thoát hiểm) cho tòa nhà Tây Hà Tower- Tố Hữu( Lê văn Lương kéo dài).

Một số hình ảnh lô cửa Việt Hưng sản xuất xong và đi vào thi công lắp đặt. Cửa được bọc no lông chống xước, phụ kiện đầy đủ:

 

 

Hình ảnh lô cửa

Tin tức khác