Cung cấp và thi công cửa cho tòa nhà Diamond Lê Văn Lương

Việt Hưng Cung cấp và thi công cửa thép- cửa chống cháy- cửa thoát hiểm- cửa chớp cho tòa nhà Diamond Lê Văn Lương

Việt Hưng hiện đang Cung cấp và thi công cửa thép- cửa chống cháy- cửa thoát hiểm- cửa chớp cho tòa nhà Diamond Lê Văn Lương. Dự án đang thực hiện với gần 800 bộ cửa. 

- Cửa thép loại 1(  cửa đơn chống cháy) Kt :( 1020 x 2310 mm) x 99 bộ.

- Cửa thép loại 3( cửa đơn) Kt : ( 720 x 2310mm) x 339 bộ.

                                                         ( 1020 x 2310mm) x 248 bộ.

- Cửa thép loại 4  ( cửa đôi) Kt : ( 3000 x 2310mm) x100 bộ

- Cửa thép loại 6( Có thanh đẩy thoát hiểm) KT:( 1320 x2310mm) x 29 bộ

                                                                                     ( 1500 x2310mm) x 03 bộ

                                                                                      ( 1800 x2310mm) x 01 bộ

Và một sô bộ khác....

Tin tức khác