Cung cấp máy phun PU cho cty Bắc Bộ Trường Hải

Việt Hưng sản xuất và cung cấp máy phun trộn PU cho công ty Bắc Bộ Trường Hải, công ty TNHH Kinh Việt

Việt Hưng sản xuất và cung cấp máy phun trộn PU cho công ty Bắc Bộ Trường Hải, công ty TNHH Kinh Việt ... và một số đơn vị tư nhân khác.

 

Máy phun PU của Việt Hưng

Tin tức khác