Cung cấp lô cửa cho cty Thuận Thông

Việt Hưng cung cấp hơn 30 bộ cửa cho cty TNHH công trình Thuận Thông tại Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Việt Hưng cung cấp hơn 30 bộ cửa thép chống cháy cho cty TNHH công trình Thuận Thông tại Thủy Nguyên, Hải Phòng.
Đây là một số hình ảnh lô 
cửa chống cháy  trước khi bàn giao:

 

 

 

 

 

Cửa thép chống cháy

 

Cửa chớp

Tin tức khác