Cung cấp 50 bộ cửa cho cty cp xây lắp Hải Long

Việt Hưng cung cấp 50 bộ cửa thép chống cháy gồm cả cánh đơn và đôi cho công ty cổ phần xây lắp Hải Long.

Việt Hưng cung cấp 50 bộ cửa thép chống cháy ( cửa chống cháycua chong chay ) gồm cả cánh đơn và đôi cho công ty cổ phần xây lắp Hải Long- thuộc Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng.

Một số hình ảnh cửa chống cháy Việt Hưng đã hoàn thiện cho lô hàng:

 

Hình ảnh cửa đôi hoàn thiện , bọc nilong chờ vận chuyển

 

Hình ảnh cửa hoàn thiện , bọc nilong chờ vận chuyển

 

Lô cửa thép chống cháy

Tin tức khác