Cung cấp 100 bộ cửa chống cháy

Công ty Việt Hưng cung cấp lô hàng cửa chống cháy, cửa thép chống cháy với kích thước cửa của khách hàng. Hợp đồng cung cấp cửa giữa công ty CPĐT công nghệ phát triển Việt Hưng và Xí nghiệp xây lắp số 2 Hà Nội.

Công ty Việt Hưng cung cấp lô hàng cửa chống cháycửa thép chống cháy với kích thước cửa của khách hàng. Hợp đồng cung cấp cửa giữa công ty CPĐT công nghệ phát triển Việt Hưng và Xí nghiệp xây lắp số 2 Hà Nội.

 

Tin tức khác