Cửa kho tiền VH- CKT01

Cửa kho tiền Việt Hưng chống khoan cắt, chống cháy và tự động khóa chặn các chốt cửa không mở được khi có khoan đột khóa trực tiếp 
 

- Lắp 02 khoá số Ngoại công nghệ Mỹ và 02 khoá nhíp ngoại 

Toàn bộ mặt cửa được gia cường một lớp vật liệu đặc biệt, chống khoan cắt, chống cháy và tự động khóa chặn các chốt cửa không mở được khi có khoan đột khóa trực tiếp từ bên ngoài

Sản phẩm liên quan