Cửa kho tiền

Cửa kho tiền Việt Hưng chống khoan cắt, chống cháy và tự động khóa chặn các chốt cửa không mở được khi có khoan đột khóa trực tiếp 

Cửa kho tiền VH- CKT03
Toàn bộ mặt cửa được gia cường một lớp vật...
Cửa kho tiền VH- CKT02
Khung bao bằng thép nguyên tấm dày 4 mm, uốn định...
Cửa kho tiền VH- CKT01
Cửa kho tiền Việt Hưng chống khoan cắt, chống...