Cửa chớp VH-CH03

Cửa chớp VH-CH03 kích thước 2000 x 1800mm, phun sơn tĩnh điện màu ghi sáng

- Cửa chớp VH- CH03 kt: ( 2000 x 1800) mm.

- Khung U100 x50 x1.5mm.

- Bước chớp 100mm. 

- Nan chớp 1.2mm.

- Cửa chớp Sơn tĩnh điện màu ghi sáng

Sản phẩm liên quan