Cửa chống cháy Quảng Bình

Việt Hưng cung cấp 120 bộ cửa thép chống cháy cho công ty TNHH Đức Chung tại Quảng Bình
VIỆT HƯNG CUNG CẤP 120 BỘ CỬA THÉP CHỐNG CHÁY
CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH ĐỨC CHUNG
CÔNG TRÌNH:
ĐỊA CHỈ: QUẢNG BÌNH

Hình ảnh lô cửa giao đợt 1

 

HOÀN THIỆN CỬA CHUẨN BỊ GIAO HÀNG ĐỢT 2

Tin tức khác